Kategórie


DOPRAVA ZADARMO PO CELOM SLOVENSKU

0918 186 527
info@sedacky-pohovky.sk

AJ NA SPLÁTKY


OBCHODNÉ PODMIENKY

I. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávky môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi:
on-line: objednaním v e-shope,
elektronickou poštou: info@sedacky-pohovky.sk,
telefonicky na čísle: + 421 918 186 527, 0905 476 996.

Po obdržaní objednávky Vám bude do 24 hodín zaslaný informačný mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o tovare (meno a priezvisko odberateľa, druh objednaného tovaru, doba dodania a pod.). Ak odberateľ bude súhlasiť s podmienkami dodania tovaru v informačnom maili, až potom sa objednávka berie ako prijatá dodávateľom.

Pre záväzné potvrdenie objednávky odberateľom je nutné zaplatiť zálohu vo výške 20% z ceny objednávky na náš účet (číslo účtu je uvedené nižšie), do poznámky uveďte Vaše priezvisko, po zaplatení zálohy začína plynúť dodacia doba tovaru.

V prípade prekážky nedodania tovaru na strane dodávateľa, záloha bude vrátená v plnej výške a odberateľ dostava zľavu 5% z nasledujúceho nákupu .

Pri neočakávanom predĺžení dodacej doby Vám bude poskytnutá zľava 2%.

Ak tovar zákazníkovi príde a nemôže si ho ihneď prevziať, neúčtujeme žiadne skladné /stojné/.

Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 24 hodín elektronickou poštou. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné a musia byť viazané zálohou, inak nebudú akceptované.

II. CENY

Po potvrdení objednávky našou spoločnosťou Vám garantujeme výšku ceny za výrobok.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Firma KATER, s. r. o. je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v katalógu sú vrátane DPH, bez nákladov
na dopravu a dodanie tovaru.

Platiť za tovar sa dá:
v hotovosti pri preberaní tovaru,
vopred: úhradou zálohovej faktúry, prípadne finálnej faktúry,
prevodným príkazom: na náš účet v PRIMA BANKA na číslo účtu: IBAN SK 42 3100 0000 0043 9001 6208,
priamym vkladom: na náš účet v PRIMA BANKA na číslo účtu: IBAN SK 42 3100 0000 0043 9001 6208.

Daňový doklad - faktúru posielame spolu s tovarom alebo samostatne poštou. Za tovar sa platí najneskôr pri preberaní tovaru.

Predaj na splátky - spolupracujeme so splátkovou spoločnosťou QUATRO.

IV. DODACIE PODMIENKY


Dodacia doba je do 3 - 45 dní od potvrdenia objednávky (po zaplatení zálohy odberateľom). Pri platbe vopred expedujeme tovar až po prevode peňazí na náš účet.
V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je zákazník vopred informovaný.

Dovoz tovaru

Rozvoz tovaru zabezpečuje samotná spoločnosť KATER, s.r.o., kvôli bezchybnému a bezpečnému dodaniu tovaru k konečnému spotrebiteľovi. V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí odberateľ, neberieme na zreteľ  žiadne reklamácie spôsobené pri preprave tovaru.

DOPRAVA JE ZADARMO PO CELEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

 

V. Záruka

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Občianského zákonníka a Obchodného zákonníka (platí pre právnické osoby), ak nie je priamo uvedená v záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

VI.Záručná doba

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od dátumu prevzatia nového tovaru.


VII. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou, je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, alebo je tovar neúplný. Skutočnosti týkajúce sa poškodenia, alebo kompletnosti dodávky, ktoré zákazník zistí až po prevzatí (prípadne vybalení) tovaru, bezodkladne nahlási telefonicky na 0918 186 527, mailom na info@sedacky-pohovky.sk alebo poštou na adresu KATER, s. r. o., Lipová 19, 052 01  Spišská Nová Ves a ďalej sa postupuje v zmysle reklamačného poriadku spoločnosti KATER, s r.o. Pri uplatnení reklamácie skontaktuje zákazníka pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Zákazník predloží doklad o nákupe tovaru (faktúra, dodací list alebo záručný list) a manuál, ak bol súčasťou dodávky.

Reklamovaný tovar musí obsahovať výrobný, identifikačný štítok a doklad o jeho nadobudnutí. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou a ani na škody vzniknuté počas prepravy vlastnou prepravou. Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa nahlásenia reklamovanej závady. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vypísaní objednávkového formulára požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná.
Dodávateľ a prevádzkovateľ KATER, s. r.o., vyhlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám (s výnimkou kuriérskej služby, prepravnej spoločnosti alebo pošty) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom.

V prípade ďalších otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník ma právo odstúpiť od zmlúvy do 14 dní bez udania dôvodu. Prepravné náklady znáša kupujúci v prípade, ak sa nejedná o reklamáciu. Predávajúci vráti zaplatenú čiastku na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Ak zákazník využije na vrátenie tovaru dopravu firmy KATER, s. r. o., budú mu účtované náklady spojené s vrátením tovaru vo výške 20% z ceny tovaru. Tovar na dobierku nepreberáme.
Na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy využije zákazník formulár na odstúpenie od zmluvy - súbor ku stiahnutiu TU.

 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.
Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu: http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk

 

 

SPLÁTKOVÁ SPOLOČNOSŤ QUATRO

ZTI3ZjFl